تبلیغات
کفش های ماه - شب من
تاریخ : جمعه 19 خرداد 1391 | 10:33 ب.ظ | نویسنده : Starry Sky

 

شب رنگ می بازد

و آرام آرام تسلیم میشود

ستاره ها پشتش را خالی کرده اند

 

روشن میشود...

روشنتر و روشنتر

 

و من گوشه ای نشسته ام

پنجره ای نیست که از آن

خداحافظی شب را ببینم

 

دلم میگیرد

چشمهایم را میبندم

و ناگهان پنجره ها باز میشوند

 

و شب در لحظه ی آخر

مکث میکند و نگاهش را به من میدوزد

نگاهمان به هم حرف ها در دل خود دارد

 

سالهاست که

بغضهایم پیش او سر باز کرده اند

اشک هایم پیش او چکیده اند

حرفهایم پیش او بر زبانم جاری شدند

 

سالهاست که

با دستانش تن کرختم را نوازش میکند

با موسیقی لبخندش آرامم میگرداند

سالهاست که سر بر شانه هایش میگذارم

و موهای سیاهش از اشکهایم خیس میشوند

سالهاست که خنکای نسیم تنش

بر گونه هایم بوسه میزند

تا به خواب بروم

 

نگاهم را برمیگیرم

میگذارم برود...

 

میدانم که باز میگردد...

 

میدانم که مرا در تاریکی

 رها نخواهد کرد...
طبقه بندی: درد دل، 

  • قالب وبلاگ
  • مای کپی
  • ضایعات